Історія

Історія кафедри “Технології і обладнання зварювального виробництва”

Кафедра «Технології та обладнання зварювального виробництва» була організована у Тернопільському філіалі Львівського політехнічного інституту у 1988 р. (наказ по ЛПІ № 87-10 від 15 липня 1988 р.). Першим завідувачем кафедри було призначено доктора технічних наук, професора Кулініча В.О., спеціаліста в області електричних машин. У склад кафедри входило, на той час, три секції: «Зварювання», «Електротехніка» і «Металознавство».

У 1991 році на базі Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту організовано Тернопільський приладобудівний інститут (Постанова Ради Міністрів України № 48 від 27 лютого 1991 р.). З 1996 р. – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.

У зв`язку з реорганізацією інституту на базі кафедри «Технології і обладнання зварювального виробництва» організовано три кафедри: “Обладнання і технології зварювального виробництва”, “Електротехніки і електроніки та “Матеріалознавство”.

Завідувачем кафедри «Обладнання і технології зварювального виробництва» було призначено кандидата технічних наук, доцента Татарина Б.П., спеціаліста в області технології та устаткування зварювання.

Над становленням спеціальності і лабораторій кафедри активно працювали викладачі Шпак Р.І., Пулька Ч.В., Федоров О.В., Мастенко В.Ю., Грондзаль З.Я., Зарічнюк М.Я., Яворський М.Й., Михальчишин М.С., зав. лабораторіями – Безкоровайний І.Г., Шанайда І.С., лаборанти – Пуківський І., Придивус О., Довбак М. та інші. Звання почесного професора кафедри присвоєно Микитіну Я.І. – голові правління ВАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» за спонсорську допомогу в передачі зварювального устаткування для кафедри та співпрацю.

Згодом викладачами кафедри працювали Назар І.С., Шпак А.Р., Малюта С.І., Вітровий А.О., Гладьо В.Б. і працюють Гурик О.Я., Береженко Б.М., Лазарюк В.В., Окіпний І.Б., Барановський В.М., Фостик В.Б., Мариненко С.Ю., на посаді зав. лабораторіями – Ляхов В.В., провідного інженера – Сушинський В.І., інженера І категорії – Скальська Н.П. інженера – Кучерепа Д.Ф.

За час роботи кафедри з 1986 по 2013 р. випущено 397 бакалаврів, 598 – інженерів-механіків, 104 – магістри.

Наукова діяльність викладачів кафедри ознаменована захистом кандидатських дисертаційних робіт: Шпак Р.І. (1990 р.), Пулька Ч.В. (1992 р.), Гурик О.Я. (2003 р.), Лазарюк В.В. (2004 р.), Мариненко С.Ю. (2013р.) У 2006 р. доц., к.т.н. Пулька Ч.В. та у 2013 р. доц., к.т.н. Барановський В.М. захистили докторську дисертаційну роботу. Кандидатські дисертаційні роботи захистили випускники кафедри: Попович П.В. (2000р.), Сташків М.Я. (2003р.), Біщак Р.Т. (2011р.).

З 1.07.2008 р. завідувачем кафедри «Технології і обладнання зварювального виробництва» обрано д.т.н., проф. Підгурського М.І., спеціаліста в області втомної міцності зварних конструкцій, який захистив кандидатську дисертаційну роботу в ЦНИИПСК им. Мельникова, м. Москва (1986 р.), а докторську в ТДТУ ім. І. Пулюя (2007 р).

21.07.2008 р. на кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності: 05.03.06 – «Зварювання та споріднені процеси і технології».

Наукові напрями кафедри:

► розробка нових енергоощадних технологій для виготовлення    спрацьованих деталей машин і механізмів зносостійкими порошкоподібними твердими сплавами з використанням струмів високої частоти;

► прогнозування технічного ресурсу циклічно навантажуваних зварних конструкцій з врахуванням експлуатаційних і технологічних чинників.

У 2009 р. ст. викл., к.т.н. Окіпному І.Б. було присуджено премію Президента України для молодих вчених, а у 2011р. він став Лауреатом премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Студенти демонструють високі показники теоретичної підготовки та беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі. У 2010 році команда студентів у складі Базара М.С., Савіної Р.Г., Грещука М.Г. була нагороджена дипломом ІІ ступеня за ІІ місце у міжвузівському етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологія та устаткування зварювання» (м. Краматорськ). У 2010 році студент Базар М.С. нагороджений дипломом ІІ ступеня та у 2011 році студент Гаврилюк В.Я. – дипломом ІІІ ступеня як переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» (м. Запоріжжя). У 2012-2013 студент Жук В.М. отримали дипломи ІІІ ступеня як переможці всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  за напрямом «Зварювання».