Навчально-методична література кафедри

Навчально-методична література кафедри

Береженко Б.М., Ляхов В.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни „Зварювальні джерела живлення” на тему: “Вивчення призначення, будови та принципу роботи зварювального перетворювача типу ПСГ-500-УЗ”. Тернопіль, ТНТУ 2017.- 13с
Окіпний І. Б., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Метали і зварювання в будівництві» на тему: «Дослідження технологічних характеристик покритих електродів призначених для виготовлення будівельних конструкцій». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 19 с.
Окіпний І. Б., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни «Метали і зварювання в будівництві» на тему: «Напівавтоматичне зварювання порошковим дротом на спеціальному напівавтоматі ПМП-6». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 21 с.
Окіпний І. Б., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 з дисципліни «Метали і зварювання в будівництві» на тему: «Контактне стикове зварювання арматури на машині типу МСО-201». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 20 с.
Переддипломна практика : Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» [Текст] / Ю.Б. Капаціла, І.Г. Ткаченко, І.Б. Окіпний, В.С. Сенчишин. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль.: ТНТУ, 2017. – 19 с.
Окіпний І. Б., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Метали і зварювання в будівництві» на тему: «Дослідження технологічних характеристик покритих електродів призначених для виготовлення будівельних конструкцій». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 19 с.
Окіпний І. Б., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни «Метали і зварювання в будівництві» на тему: «Напівавтоматичне зварювання порошковим дротом на спеціальному напівавтоматі ПМП-6». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 21 с.
Окіпний І. Б., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 з дисципліни «Метали і зварювання в будівництві» на тему: «Контактне стикове зварювання арматури на машині типу МСО-201». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 20 с.
Науково-педагогічна практика : Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» [Текст] / М.І. Пилипець, М.І. Підгурський, Ю.Б. Капаціла, І.Г. Ткаченко. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль.: ТНТУ, 2017. – 20 с.
Пулька Ч.В., Смирнов І.В., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Наплавлення та напилення» , розділ «Напилення». Тернопіль, 2017. – 63 с.
Пулька Ч.В., Степанов Д.В., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Наплавлення та напилення», розділ «Напилення». Тернопіль, 2017. – 47 с.
Барановський В. М., Береженко Б. М., Ляхов В. В. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» на тему: «Вивчення призначення, будови і принципу роботи машини типу МШ-1601». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. 23 с.
Барановський В. М., Береженко Б. М., Ляхов В. В. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» на тему: «Вивчення призначення, будови і принципу роботи машини типу МТР-1201». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 19 с.
Барановський В. М., Береженко Б. М., Ляхов В. В. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» на тему: «Вивчення призначення, будови і принципу роботи машини типу МСО-201». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 20 с.
Береженко Б. М., Ляхов В. В. Методичні вказівки до практичного заняття №5 з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» на тему: «Розрахунок трансформатора машини для контактного зварювання». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 29 с.
Татарин Б. П., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 з дисципліни «Матеріали для зварювання плавленням, наплавлення і напилення» на тему: «Зварювання імпульсною дугою на напівавтоматі ПДІ-304». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016.- 18 с.
Береженко Б. М., Сенчишин В. С., Король О. І. Методичні вказівки до практичного заняття №3 з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» на тему: «Розрахунок параметрів режиму стикового зварювання». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 26 с.
Татарин Б. П., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Матеріали для зварювання плавленням, наплавлення і напилення» на тему: «Мікроплазмове зварювання на установці МПУ-4». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 29 с.
Татарин Б. П., Береженко Б. М., Сенчишин В. С. Методичні вказівки до практичного заняття №1 з дисципліни «Матеріали для зварювання плавленням, наплавлення і напилення» на тему: «Розрахунок і вибір параметрів режиму ручного дугового зварювання покритим електродом». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. 44 с.
Татарин Б. П., Береженко Б. М., Сенчишин В. С. Методичні вказівки до практичного заняття №3 з дисципліни «Матеріали для зварювання плавленням, наплавлення і напилення» на тему: «Розрахунок і вибір параметрів режиму і геометричних розмірів шва при зварюванні під флюсом». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 25 с.
Барановський В. М., Береженко Б. М., Ляхов В. В. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» на тему: «Вивчення призначення, будови і принципу роботи машини типу МСО-201». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 20 с.
Татарин Б. П., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни «Матеріали для зварювання плавленням, наплавлення і напилення» на тему: «Наплавлення під шаром флюсу на самохідному автоматі А-874Н». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 29 с.
Береженко Б. М., Ляхов В. В. Методичні вказівки до практичного заняття №4 з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» на тему: «Розрахунок вторинного контуру машини для контактного зварювання». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 27 с.
Татарин Б. П., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Матеріали для зварювання плавленням, наплавлення і напилення» на тему: «Напівавтоматичне зварювання порошковим дротом на спеціальному напівавтоматі ПМП-6». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 21 с.
Татарин Б. П., Береженко Б. М., Сенчишин В. С. Методичні вказівки до практичного заняття №2 з дисципліни «Матеріали для зварювання плавленням, наплавлення і напилення» на тему: «Розрахунок і вибір параметрів режиму зварювання і геометричних розмірів шва при зварюванні плавким електродом у вуглекислому газі». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 50 с.
Окіпний І. Б., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Метали і зварювання в будівництві» на тему: «Контактне точкове зварювання на машині типу МТР-1201». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 19 с.
Мариненко С.Ю. Зразок оформлення аналітичного розділу курсового проекту з дисципліни “Проектування машинобудівних виробництв”, Тернопіль, ТНТУ. – 2016. – 7 с.
Мариненко С.Ю. Зразок оформлення технологічного розділу курсового проекту з дисципліни “Проектування машинобудівних виробництв”, Тернопіль, ТНТУ. – 2016. – 10 с.
Мариненко С.Ю. Зразок оформлення розділу “Техніка безпеки та охорона праці” курсового проекту з дисципліни “Проектування машинобудівних виробництв”, Тернопіль, ТНТУ. – 2016. – 7 с.
Окіпний І. Б., Береженко Б. М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Метали і зварювання в будівництві» на тему: «Контактне точкове зварювання на машині типу МТР-1201». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 19 с.
Пулька Ч.В, Сенчишин В.С. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Наплавлення та напилення». Розділ «Наплавлення». – Тернопіль.: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016.- 68 с.
Пулька Ч. В., Сенчишин В. С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Наплавлення та напилення». Розділ «Наплавлення». Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. 66 с.
Пулька Ч.В., Барановський В.М., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» і «Магістр» зі спеціальності 7.05050401, 8.05050401 «Технологія та устаткування зварювання»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 55 с.
Барановський В.М.,Сенчишин В.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 38 с.
Барановський В.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050504 «Зварювання»»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015.– 44 с.
Барановський В.М. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни ««Проектування технологічних процесів зварювального виробництва» для студентів напряму підготовки 7.05050401, 8.05050401 «Технологія та устаткування зварювання»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 41 с.
Барановський В.М., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до самостійних занять з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050504 «Зварювання»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 28 с.
Барановський В.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050504 «Зварювання»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 63 с.
Барановський В.М.,Підгурський М.І., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 23 с.
Барановський В.М.,Підгурський М.І., Сенчишин В.С.Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування технологічних процесів зварювального виробництва» для студентів денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» і «Магістр» зі спеціальності 7.05050401, 8.05050401 «Технологія та устаткування зварювання»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 54 с.
Барановський В.М., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Безпека життєдіяльності» для всіх спеціальностей. Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 62 с.
Барановський В.М., Береженко Б.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни “ Технологія та устаткування зварювання тиском” на тему: ’’Вивчення призначення, будови та принципу роботи машини типу МСО–201’’ – Тернопіль: ТНТУ, 2015.- 14 с.
Барановський В.М., Береженко Б.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни “ Технологія та устаткування зварювання тиском” на тему: “Вивчення призначення ,будови та принципу роботи машини типу МТР-1201” Тернопіль: ТНТУ, 2015.- 15 с.
Барановський В.М., Береженко Б.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни “ Технологія та устаткування зварювання тиском” на тему: ’’Вивчення призначення, будови та принципу роботи машини типу МШ-1601’’ – Тернопіль: ТНТУ, 2015.- 16 с.
Барановський В.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення». Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 65 с.
Барановський В.М., Підгурський М.І., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування технологічних процесів зварювального виробництва» для студентів ОКР «Спеціаліст», “Магістр” зі спеціальності 7.(8.)05050401 “Технології та устаткування зварювання», Тернопіль: ТНТУ, 2015 – 64 с.
Барановський В.М., Підгурський М.І., Сенчишин В.С. Приклади розрахунку складально-зварювальної оснастки. Методичні вказівки до виконання самостійних практичних робіт з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання». Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. 73 с.
Підгурський М.І., Татарин Б.П., Барановський В.М., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації зі спеціальності 8.05050401 “Технології та устаткування зварювання”– Тернопіль : ТНТУ, 2015. 72 с.
Навчально-методичні вказівки для проходження виробничої та технологічної практик та оформлення звіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» з професійним спрямуванням на спеціальність 7.05050401 та 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання» / М.І. Підгурський, Б.М. Береженко, С.Ю. Мариненко, – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015 – 51 с.
Барановський В.М., Береженко Б.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни “ Технологія та устаткування зварювання тиском” на тему: ’’Вивчення призначення, будови та принципу роботи машини типу МСО–201’’ – Тернопіль: ТНТУ, 2015.- 14 с.
Барановський В.М., Береженко Б.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни “ Технологія та устаткування зварювання тиском” на тему: “Вивчення призначення ,будови та принципу роботи машини типу МТР-1201” Тернопіль: ТНТУ, 2015.- 15 с.
Барановський В.М., Береженко Б.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни “ Технологія та устаткування зварювання тиском” на тему: ’’Вивчення призначення, будови та принципу роботи машини типу МШ-1601’’ – Тернопіль: ТНТУ, 2015.- 16 с.
Береженко Б.М., Сенчишин В.С., Король О.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 з дисципліни “Технологія та устаткування зварювання тиском” на тему: “Вивчення призначення, будови і принципу роботи машини типу МСТ-23-5” – Тернопіль: ТНТУ, 2015.- 17 с.
Береженко Б.М., Сенчишин В.С., Король О.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи №5 з дисципліни “Технологія та устаткування зварювання тиском” на тему: “Вивчення призначення, будови і принципу роботи машини типу МТУ-04” – Тернопіль: ТНТУ, 2015.- 14 с.
Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Устаткування і технологія газополуменевого оброблення металів»для студентів спеціальності 7.05050401 та 8.05050401 «Технологія та устаткування зварювання» (усіх форм навчання) / Укладачі: к.т.н, доц. Татарин Б.П., к.т.н, доц. Мариненко С. Ю.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 90 с.
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” усіх форм навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) / Укладач: к.т.н, доц. Мариненко С. Ю. ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 73 с.
Навчально-методичні вказівки для проходження виробничої та технологічної практик та оформлення звіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» з професійним спрямуванням на спеціальність 7.05050401 та 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання» / М.І. Підгурський, Б.М. Береженко, С.Ю. Мариненко, – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015 – 51 с.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Контроль якості зварювання” для студентів напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” усіх форм навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) / Укладач: к.т.н, доц. Мариненко С. Ю.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 76 с.
Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 на тему “Напівавтоматичне зварювання у вуглекислому газі напівавтоматом ПДГ-312УЗ” з дисциплін “Зварювання плавленням”, “Матеріали і обладнання для зварювання плавленням” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.050504 “Зварювання”, Тернопіль: ТНТУ. – 2015. – 14 с.
Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 на тему “Вивчення автомата АДС-1000-4 і дослідження його технологічних можливостей” з дисциплін “Зварювання плавленням”, “Матеріали і обладнання для зварювання плавленням” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.050504 “Зварювання”, Тернопіль: ТНТУ. – 2015. – 18 с.
Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 на тему “Дослідження роботи універсального зварювального автомату типу АБСК У4” з дисциплін “Зварювання плавленням”, “Матеріали і обладнання для зварювання плавленням” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.050504 “Зварювання”, Тернопіль: ТНТУ. – 2015. – 16 с.
Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 на тему “Вивчення будови і принципу роботи підвісного самохідного автомата А-1416” з дисциплін “Зварювання плавленням”, “Матеріали і обладнання для зварювання плавленням” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.050504 “Зварювання”, Тернопіль: ТНТУ. – 2015. – 18 с.
до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методи випробувань і досліджень металу шва і зварних з’єднань» для студентів денної і заочної форм навчання підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 8.05050401 «Магістр» напряму підготовки – 050504 «Зварювання» з спеціальності «Технології та устаткування зварюванням». Б.П. Татарин, М.І. Підгурський М.І., С.Ю. Мариненко 2015р, 108с
Барановський В.М.,Підгурський М.І., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 23 с.
Барановський В.М.,Підгурський М.І., Сенчишин В.С.Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування технологічних процесів зварювального виробництва» для студентів денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» і «Магістр» зі спеціальності 7.05050401, 8.05050401 «Технологія та устаткування зварювання»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 54 с.
Навчально-методичні вказівки для проходження виробничої та технологічної практик та оформлення звіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» з професійним спрямуванням на спеціальність 7.05050401 та 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання» / М.І. Підгурський, Б.М. Береженко, С.Ю. Мариненко, – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015 – 51 с.
до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методи випробувань і досліджень металу шва і зварних з’єднань» для студентів денної і заочної форм навчання підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 8.05050401 «Магістр» напряму підготовки – 050504 «Зварювання» з спеціальності «Технології та устаткування зварюванням». Б.П. Татарин, М.І. Підгурський М.І., С.Ю. Мариненко 2015р, 108с
Барановський В.М., Підгурський М.І., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування технологічних процесів зварювального виробництва» для студентів ОКР «Спеціаліст», “Магістр” зі спеціальності 7.(8.)05050401 “Технології та устаткування зварювання», Тернопіль: ТНТУ, 2015 – 64 с.
Барановський В.М., Підгурський М.І., Сенчишин В.С. Приклади розрахунку складально-зварювальної оснастки. Методичні вказівки до виконання самостійних практичних робіт з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання». Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. 73 с.
Підгурський М.І., Татарин Б.П., Барановський В.М., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації зі спеціальності 8.05050401 “Технології та устаткування зварювання”– Тернопіль : ТНТУ, 2015. 72 с.
Пулька Ч.В., Барановський В.М., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» і «Магістр» зі спеціальності 7.05050401, 8.05050401 «Технологія та устаткування зварювання»/Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 55 с.
Пулька Ч.В.,Гаврилюк В.Я., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни: «Охорона праці в галузі(зварювальному виробництві)», для студентів спеціальності 7.05050401 та 8.05050401 “Технології та устаткування зварювання”, Тернопіль – 2015. – 56 с.
Данильченко Л.М., Барановський В.М.., Данильченко М.Ю. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу „Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” і “магістр” усіх форм навчання за спеціальностями 7.05050201, 8.05050201 “Технології машинобудування” / Л.М. Данильченко, В.М. .Барановський, М.Ю. Данильченко. – Вид-во “Астон”. – Тернопіль, 2014. – 42 с.
Лазарюк В.В., Татарин Б.П. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Устаткування і технологія газополуменевого оброблення металів” для студентів усіх форм навчання ОКР “Спеціаліст ” – 7.05050401 “Технологія та устаткування зварювання” та “Магістр” – 8.05050401 “Технологія та устаткування зварювання”. -Тернопіль: ТНТУ. -2014. – 52 с.
до лабораторної роботи № 1 на тему: “Дефекти зварних з’єднань” з дисципліни: “Контроль якості зварювання” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” із спеціальності “Технологія та устаткування зварювання”, – Тернопіль, 2014. – 15с.
до лабораторної роботи № 2 на тему: “Руйнуючі методи контролю зварних з’єднань” з дисципліни: “Контроль якості зварювання” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” із спеціальності “Технологія та устаткування зварювання”, – Тернопіль, 2014. – 13с.
до лабораторної роботи № 3 на тему: “Ультразвуковий контроль якості зварних з’єднань ехо-методом” з дисципліни: “Контроль якості зварювання” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” із спеціальності “Технологія та устаткування зварювання”, – Тернопіль, 2014. – 11с.
до лабораторної роботи № 4 на тему: “Магнітопорошковий метод контролю зварних з’єднань” з дисципліни: “Контроль якості зварювання” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” із спеціальності “Технологія та устаткування зварювання”, – Тернопіль, 2014. – 18с.
до лабораторної роботи № 6 на тему: “Контроль нещільності зварних з’єднань” з дисципліни: “Контроль якості зварювання” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” із спеціальності “Технологія та устаткування зварювання”, – Тернопіль, 2014. – 13с.
для самостійної роботи студентів з дисципліни“Контроль якості зварювання”для студентів денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням 6.050504 “Зварювання” з спеціальності 705050401 “Технологі] та устаткування зварювання”, – Тернопіль, 2014. – 21с.
Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 на тему: “Контроль якості полімерного покриття трубопроводів” з дисципліни: “Контроль якості зварювання” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” із спеціальності “Технологія та устаткування зварювання”, – Тернопіль, 2014. – 12с.
Лабораторний практикум з дисципліни “Контроль якості зварювання”для студентів денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням 6.050504 “Зварювання” з спеціальності 7(8)05050401 “Технологі] та устаткування зварювання”, – Тернопіль, 2014. – 85с.
для самостійної роботи студентів з дисципліни “Контроль якості зварювання” для студентів денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням 6.050504 “Зварювання” з спеціальності 7.05050401 “Технологія та устаткування зварювання” Тернопіль, 2014. – 21с. Мариненко. С.Ю., Фостик В.Б.
Навчально-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу “Технологія металів і матеріалознавство” розділ “Матеріалознавство” для студентів бакалаврату “Зварювання”/С.Ю.Мариненко, Г.М.Крамар, Л.Г.Бодрова, – Тернопіль, ТНТУ, 2014. – 58с.
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни: “Зварювання плавленням”, для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ’’бакалавр’’, напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” спеціальності Технології та устаткування зварювання к.т.н., доцент Татарин Б.П. асистент Фостик В.Б. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 29 с.
Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 на тему: “Визначення коефіцієнтів розплавлення (aР), наплавлення (aН) і втрат (y) при ручному дуговому зварюванні” з дисциплін: “Зварювання плавленням”, “Матеріали і обладнання для зварювання плавленням” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” з спеціальності “Технологія та устаткування зварювання” / к.т.н., доцент Татарин Б.П. асистент Фостик В.Б. – – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014- 18 с.
Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 на тему: “ Напівавтоматичне зварювання в вуглекислому газі порошковим дротом і дротом суцільного перерізу напівавтоматом КП006 У3” з дисциплін: “Зварювання плавленням”, “Матеріали і обладнання для зварювання плавленням” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” з спеціальності “Технологія та устаткування зварювання” / к.т.н., доцент Татарин Б.П. асистент Фостик В.Б. – – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014- 16 с.
Методичні вказівки до практичної роботи №1 на тему: «Теоретичні основи безпеки життєдіяльності» з дисципліни: „Безпека життєдіяльності, основи охорони праці”. Гурик О.Я., Барановським В.М., Король О.І., ТНТУ, Тернопіль-2013, 20 c.
Підгурський М.І., Барановський В.М., Сенчишин В.С. Методичні вказівки для проходження переддипломної практики та виконання звіту за ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання». – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 39 с.
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітньо-кваліффкаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 7.05050401 “Технології та устаткування зварювання” М.І.Підгурський, В.С.Сенчишин, М.Г.Грещук. – Тернопіль ТНТУім.І.Пулюя, 2013. – 44с.
Методичні вказівки для проходження виробничої практики та оформлення звіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» з професійним спрямуванням на спеціальність 7.05050401 та 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання» / М.І. Підгурський, Б.М. Береженко, С.Ю. Мариненко, В.Б. Фостик. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 – 51 с.
Гурик О.Я. Методичні вказівки до лабораторної роботи №8 на тему: «Дослідження факторів, які впливають на освітленість робочих місць у приміщенні» з дисципліни: „Основи охорони праці”/Гурик О.Я.,Король О.І.,Сенчишин В.С.. ТНТУ, Тернопіль-2013, 23 c.
Методичні вказівки до практичної роботи №1 на тему: «Теоретичні основи безпеки життєдіяльності» з дисципліни: „Безпека життєдіяльності, основи охорони праці”. Гурик О.Я., Барановським В.М., Король О.І., ТНТУ, Тернопіль-2013, 20 c.
Методичні вказівки до практичної роботи №2 на тему: «Загальні принципи надання першої долікарської допомоги потерпілим» з дисципліни: „Безпека життєдіяльності, основи охорони праці”/Гурик О.Я., Король О.І., ТНТУ, Тернопіль-2013, 24 c.
Методичні вказівки до практичної роботи №3 на тему: «Здоров’я і механізми його підтримки» з дисципліни: „Безпека життєдіяльності, основи охорони праці”/Гурик О.Я., Король О.І., ТНТУ, Тернопіль-2013, 16 c.
Методичні вказівки до практичної роботи №4 на тему: «Стан втоми і стресу» з дисципліни: „Безпека життєдіяльності, основи охорони праці”/Гурик О.Я., Король О.І., ТНТУ, Тернопіль-2013, С.16.
Методичні вказівки для проходження виробничої практики та оформлення звіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» з професійним спрямуванням на спеціальність 7.05050401 та 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання» / М.І. Підгурський, Б.М. Береженко, С.Ю. Мариненко, В.Б. Фостик. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 – 51 с.
Методичні вказівки для проходження і виконання звіту з переддипломної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» зі спеціальності 7.05050401 «Технології та устаткування зварювання» / М.І. Підгурський, І.Б. Окіпний, М.Г. Грещук. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 – 43 с.
Методичні вказівки для проходження виробничої практики та оформлення звіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» з професійним спрямуванням на спеціальність 7.05050401 та 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання» / М.І. Підгурський, Б.М. Береженко, С.Ю. Мариненко, В.Б. Фостик. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 – 51 с.
Підгурський М.І., Барановський В.М., Сенчишин В.С. Методичні вказівки для проходження переддипломної практики та виконання звіту за ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання». – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 39 с.
Методичні вказівки для проходження і виконання звіту з науково-дослідницької практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціальності 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання» / М.І. Підгурський, Ч.В. Пулька, Р.І. Шпак, Б.П. Татарин. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 – 51 с.
Методичні вказівки для проходження і виконання звіту з переддипломної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» зі спеціальності 7.05050401 «Технології та устаткування зварювання» / М.І. Підгурський, І.Б. Окіпний, М.Г. Грещук. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 – 43 с.
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за освітньо-кваліффкаційним рівнем “бакалавр” напряму підготовки 6.050504 “Зварювання з професійним спрямуванням на спеціальність 7.05050401 та 8.05050401 “Технології та устаткування зварювання” М.І.Підгурський, В.С.Сенчишин, М.Г.Грещук. – Тернопіль ТНТУім.І.Пулюя, 2013. – 88с.
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за освітньо-кваліффкаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 7.05050401 “Технології та устаткування зварювання” М.І.Підгурський, В.С.Сенчишин, М.Г.Грещук. – Тернопіль ТНТУім.І.Пулюя, 2013. – 44с.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи зі спеціальності 8.05050401 “Технології та устаткування зварювання” М.І.Підгурський, Б.П.Татарин – Тернопіль ТНТУім.І.Пулюя, 2013. – 92с.
Методичні вказівки для проходження і виконання звіту з науково-дослідницької практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціальності 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання» / М.І. Підгурський, Ч.В. Пулька, Р.І. Шпак, Б.П. Татарин. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 – 51 с.