Наукова робота

Наукові напрями кафедри МТ ТНТУ:

► розробка нових енергоощадних технологій для виготовлення    спрацьованих деталей машин і механізмів зносостійкими порошкоподібними твердими сплавами з використанням струмів високої частоти;

► прогнозування технічного ресурсу циклічно навантажуваних зварних конструкцій з врахуванням експлуатаційних і технологічних чинників;

► розроблення наукових основ проектування багатофункціональних шнекових механізмів; розроблення конструкцій і технології виготовлення транспортних технологічних машин і систем машин; дослідження засобів механізації та автоматизації технологічних процесів виготовлення гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин, створення і дослідження конструктивно-силових параметрів приводів машин і механізмів;

► розроблення аналітично-емпіричних методів побудови та оптимізації параметрів і режимів роботи сільськогосподарських машин з урахуванням реальних умов експлуатації