Подвійні дипломи

Програми подвійних дипломів

Імплементація програм подвійних дипломів є одним з пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва університету. У ТНТУ студенти спеціальності Прикладна механіка мають змогу навчатись за вказаними програмами, що реалізуються у співпраці з ВНЗ Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії. Це дозволяє українським студентам здобувати вищу освіту за інтегрованими навчальними програмами одночасно у двох вищих навчальних закладах різних країн. Навчаючись за програмами подвійних дипломів, студенти мають можливість стати висококваліфікованими фахівцями з обраної спеціальності та отримати легітимні дипломи державного (українського) та європейського зразків. Крім цього, ці програми уможливлюють здобуття якісної європейської освіти.

Програми подвійних дипломів реалізуються з наступними університетами:

Люблінською Політехнікою (Польща),

Опольською Політехнікою (Польща),

Гліндворським університетом (Великобританія),

Університетом прикладних наук, м. Шмалькальден (Німеччина),

Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля UBP/CNRS/IFMA, м. Клермонт-Ферран (Франція).

Програма подвійних дипломів з Люблінською Політехнікою

В університеті «Люблінська Політехніка» (Польща) пропонується програма подвійних дипломів магістрів

Термін навчання 1 рік.

Навчання платне.

Мова навчання — польська.

Програма подвійних дипломів з Опольською Політехнікою

В університеті «Опольська Політехніка» (Польща) пропонується навчання за програмою подвійних дипломів магістрів за спеціальностями:

Початок навчання 30 березня.
Термін навчання 1,5 роки.

Мова навчання — польська.

Програма подвійних дипломів з Університетом прикладних наук,
м. Шмалькальден (Німеччина).

Пропонується навчання за програмою подвійних дипломів бакалаврів за напрямами:

Цільова група: студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів навчання.

Програма подвійних дипломів у Гліндворському Університеті
(м. Рексем, Великобританія)

Пропонується навчання за програмою подвійних дипломів магістрів за спеціальністю:

Початок навчання 1 жовтня. Термін навчання 1 рік.

Навчання платне.

Програма подвійних дипломів з Вищою школою управління охороною праці в місті Катовіце (Польща)

Пропонується навчання за програмою подвійних дипломів магістрів за заочно-дистанційною формою.

Термін навчання 2 роки.

Програма подвійних дипломів з Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля (Франція)

Пропонується програма подвійних дипломів докторів філософії з Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля UBP/CNRS/IFMA, м. Клермонт-Ферран (Франція).

Загальний порядок реєстрації та участі студента для навчання за програмою подвійних дипломів.

до 1 жовтня подати контактні дані у відділ міжнародних зв’язків ВМС (у будь-який час, але як правило до 1 листопада) та ознайомитися з термінами подання документів;
записатися на курси вивчення іноземної мови до 1 жовтня для вступу за програмою подвійних дипломів в Центрі іноземних мов;
заповнити заяву з проханням про навчання за програмою подвійних дипломів у ВМЗ та погодити її з деканом факультету та відповідальним за академічну мобільність факультету;
укласти угоду про академічну мобільність у ВМЗ;
проставити апостиль у МОНУ, перекласти на мову країни навчання та завірити нотаріально переклад з апостилем документів про освітньо-кваліфікаційний рівень (наприклад для програми подвійних дипломів магістра необхідно завірити диплом і додаток бакалавра);
(прим. — для отримання диплому та додатку до диплому бакалавра необхідно звернутися у студентський сектор навчального відділу (к. 45, корпус 2, вул. Руська, 56))
отримати у ВМЗ пакет заяв та анкет для реєстрації в університеті-партнері;
повідомити ВМЗ про реєстрацію та погодити у ВМЗ порядок подання оригіналів документів до університету-партнеру;
отримати у деканаті Витяг з обліково-екзаменаційних відомостей (Академічна довідка Transcript of records);
ознайомитися у ВМЗ з наказом про направлення на навчання за програмою подвійних дипломів;
вчасно здати екзаменаційну сесію та вибути до місця навчання.
За довідками відносно участі у програмах подвійних дипломів просимо звертатись у відділ міжнародного співробітництва ТНТУ, к.33, корпус 2, вул. Руська, 56.