Подвійні дипломи

Програма подвійних дипломів та програма Erasmus+ у 2021 році!
До уваги студентів 1,2, 3, 5 курсів!

http://tntu.edu.ua/?p=uk//news/4273

Розпочинається прийом заявок на участь студентів у академічній мобільності у рамках програми подвійних дипломів та програми Erasmus+, що реалізуються спільно з:

Університетом Валенсії (Іспанія)
Університетом прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина)
Технічним Університетом м. Габрово (Болгарія)
Каунаським технологічним університетом (Литва)
Люблінською політехнікою (Польща)
Період мобільності — осінній семестр 2021/2022 навч. року.

УВАГА! На форму академічної мобільності в першому семестрі 2021-2022 року можуть вплинути епідеміологічна ситуація та карантинні обмеження в країні перебування.

Відбір учасників здійснюватиметься на умовах конкурсу.

Вимоги до кандидатів та критерії відбору у рамках проектів кредитної мобільності програми ЕРАЗМУС+ (КА1)
Студент, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (КА1) повинен подати наступні документи в відділ міжнародного співробітництва в електронному вигляді (inter.tntu@gmail.com):

Аплікаційну форму (Student Application Form).
Резюме/ CV (формат Europass).
Фотокопію першої сторінки закордонного паспорту.
Довідку з деканату про середній бал успішності або копію додатку до диплому з коледжу.

За весь період навчання середній академічний бал повинен бути не нижчий 75 балів за рейтингом (складова академічної успішності) з урахуванням результатів усіх форм семестрового контролю. Середній бал виставляється співробітником деканату та підписується заступником декана з міжнародної діяльності;

Підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та олімпіади/конкурси). Підтвердженням такої діяльності є подання копії першої сторінки фахового видання, копії сторінки зі змістом (ПІБ студента із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити).
Мотиваційний лист англійською мовою.
Пройти тестування в Центрі іноземних мов ТНТУ для оцінки рівня мовної підготовки або надати сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови.
Приймається копія сертифікату про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня В1, за пред’явленням оригіналу.

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися комісією за такими критеріями:

академічна успішність (40%);
знання мови (30%);
наукова діяльність / суспільна активність / (20%);
мотивація (10%).
Примітка 1. У конкурсі не можуть брати участь студенти першого року навчання за першим рівнем вищої освіти.

Примітка 2. Якщо два студента набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається студенту з вищим середнім балом. Другим критерієм є мовна компетенція.

Примітка 3. Перевага надаватиметься студентам, які ще не брали участі у програмі обміну у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (КА1).

Кандидати, яким за результатами відбору буде надано позитивне рішення щодо участі у академічній мобільності, повинні заповнити комплект документів, що включає аплікаційну форму та угоду на навчання (Learning Agreement). Форми документів будуть надіслані кандидатам-переможцям конкурсу.

Кінцеві терміни:

Реєстрація у відділі міжнародного співробітництва та подання необхідних документів: до 30 квітня 2021 року

Проходження тестування у Центрі іноземних мов ТНТУ ім. Івана Пулюя (дистанційно): (час тестування буде узгоджений)

Правила мобільності студентів ТНТУ ім. Івана Пулюя
Реєстраційна форма (DOC, 64.5 KiB)

Програми подвійних дипломів – загальна інформація

Імплементація програм подвійних дипломів є одним з пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва університету. У ТНТУ студенти спеціальності Прикладна механіка мають змогу навчатись за вказаними програмами, що реалізуються у співпраці з ВНЗ Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії. Це дозволяє українським студентам здобувати вищу освіту за інтегрованими навчальними програмами одночасно у двох вищих навчальних закладах різних країн. Навчаючись за програмами подвійних дипломів, студенти мають можливість стати висококваліфікованими фахівцями з обраної спеціальності та отримати легітимні дипломи державного (українського) та європейського зразків. Крім цього, ці програми уможливлюють здобуття якісної європейської освіти.

Програми подвійних дипломів реалізуються з наступними університетами:

Люблінською Політехнікою (Польща),

Опольською Політехнікою (Польща),

Гліндворським університетом (Великобританія),

Університетом прикладних наук, м. Шмалькальден (Німеччина),

Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля UBP/CNRS/IFMA, м. Клермонт-Ферран (Франція).

Програма подвійних дипломів з Люблінською Політехнікою

В університеті «Люблінська Політехніка» (Польща) пропонується програма подвійних дипломів магістрів

Термін навчання 1 рік.

Навчання платне.

Мова навчання — польська.

Програма подвійних дипломів з Опольською Політехнікою

В університеті «Опольська Політехніка» (Польща) пропонується навчання за програмою подвійних дипломів магістрів за спеціальностями:

Початок навчання 30 березня.
Термін навчання 1,5 роки.

Мова навчання — польська.

Програма подвійних дипломів з Університетом прикладних наук,
м. Шмалькальден (Німеччина).

Пропонується навчання за програмою подвійних дипломів бакалаврів за напрямами:

Цільова група: студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів навчання.

Програма подвійних дипломів у Гліндворському Університеті
(м. Рексем, Великобританія)

Пропонується навчання за програмою подвійних дипломів магістрів за спеціальністю:

Початок навчання 1 жовтня. Термін навчання 1 рік.

Навчання платне.

Програма подвійних дипломів з Вищою школою управління охороною праці в місті Катовіце (Польща)

Пропонується навчання за програмою подвійних дипломів магістрів за заочно-дистанційною формою.

Термін навчання 2 роки.

Програма подвійних дипломів з Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля (Франція)

Пропонується програма подвійних дипломів докторів філософії з Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля UBP/CNRS/IFMA, м. Клермонт-Ферран (Франція).

Загальний порядок реєстрації та участі студента для навчання за програмою подвійних дипломів.

до 1 жовтня подати контактні дані у відділ міжнародних зв’язків ВМС (у будь-який час, але як правило до 1 листопада) та ознайомитися з термінами подання документів;
записатися на курси вивчення іноземної мови до 1 жовтня для вступу за програмою подвійних дипломів в Центрі іноземних мов;
заповнити заяву з проханням про навчання за програмою подвійних дипломів у ВМЗ та погодити її з деканом факультету та відповідальним за академічну мобільність факультету;
укласти угоду про академічну мобільність у ВМЗ;
проставити апостиль у МОНУ, перекласти на мову країни навчання та завірити нотаріально переклад з апостилем документів про освітньо-кваліфікаційний рівень (наприклад для програми подвійних дипломів магістра необхідно завірити диплом і додаток бакалавра);
(прим. — для отримання диплому та додатку до диплому бакалавра необхідно звернутися у студентський сектор навчального відділу (к. 45, корпус 2, вул. Руська, 56))
отримати у ВМЗ пакет заяв та анкет для реєстрації в університеті-партнері;
повідомити ВМЗ про реєстрацію та погодити у ВМЗ порядок подання оригіналів документів до університету-партнеру;
отримати у деканаті Витяг з обліково-екзаменаційних відомостей (Академічна довідка Transcript of records);
ознайомитися у ВМЗ з наказом про направлення на навчання за програмою подвійних дипломів;
вчасно здати екзаменаційну сесію та вибути до місця навчання.
За довідками відносно участі у програмах подвійних дипломів просимо звертатись у відділ міжнародного співробітництва ТНТУ, к.33, корпус 2, вул. Руська, 56.