Кафедра МТ ТНТУ

Кафедру інжинірингу машинобудівних технологій (МТ)  створена відповідно до ухвали вченої ради ТНТУ від 28 квітня 2020 року, шляхом злиття з 1 серпня 2020 року  Кафедри технології і обладнання зварювального виробництва та Кафедри технології машинобудування http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/departments/tm  

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

Спеціальності кафедри МТ:
Бакалавр — 131 Прикладна механіка;
Магістр — 131 Прикладна механіка

Освітня програма “Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання”

Доктор філософії — 131 Прикладна механіка, 132  Матеріалознавство

Завідувач кафедри “Інжинірингу машинобудівних технологій”:  Окіпний Ігор Богданович, к.т.н., доцент

Адреса:
кафедра МТ ТНТУ, вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001
Телефон: внутрішній 4020,
зовнішній телефон  +38 – 0352 – 51-97-00 – 4020
(в тональному режимі набрати внутрішній номер 4020)
E-mail: kaf_tm@tu.edu.te.ua
Facebook: https://www.facebook.com/KafMTTNTU/ 

Веб-сторінка сайту ТНТУ: http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/departments/mt/info

Розміщення: Корпус ТНТУ № 3, вул. Федьковича, 9

©Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; © Кафедра інжинірингу машинобудівних технологій; © Лазарюк В., Сенчишин В.