Навчальні плани

1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для вступників 2020 року 
Підготовки бакалавра з галузі знань 13 ”Механічна інженерія”
спеціальністю 131 “Прикладна механіка”,  форма навчання денна

2. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для вступників 2019 року
Підготовки бакалавра з галузі знань 13 ”Механічна інженерія”
спеціальністю 131 “Прикладна механіка” із спеціалізацією Технології та інжиніринг у зварюванні”,  форма навчання денна

3. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для вступників 2020 року
Підготовки магістра з галузі знань 13 ”Механічна інженерія”
спеціальністю 131 “Прикладна механіка”,  форма навчання денна

4. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для вступників 2019 року
Підготовки магістра з галузі знань 13 ”Механічна інженерія”
спеціальністю 131 “Прикладна механіка” із спеціалізацією Технології та інжиніринг у зварюванні”,  форма навчання денна