Курсове та дипломне проектування

Теми магістерських дипломних робіт формуються під час проходження студентами виробничої та конструкторсько-технологічної практичної підготовки на базах практики – виробничих підприємствах з урахуванням наукових напрямів кафедри:
– розробка нових енергоощадних технологій для виготовлення    спрацьованих деталей машин і механізмів зносостійкими порошкоподібними твердими сплавами з використанням струмів високої частоти;
– прогнозування технічного ресурсу циклічно навантажуваних зварних конструкцій з врахуванням експлуатаційних і технологічних чинників.

Методична література:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання випускної роботи магістра
за спеціальністю 131 “Прикладна механіка” із спеціалізацією
“Технології та інжиніринг в зварюванні” met_mag_rob_zv_b